PENYERTAAN PERTANDINGAN PERINGKAT KEBANGSAAN/ANTARABANGSA

  • Setiap penyertaan akan ditapis di peringkat fakulti sebelum diluluskan oleh TD HEP.

  • Setiap hasil produk / karyaboleh dihantar ke satu peringkat pertandingan sahaja. Karya asal boleh   dipertimbangkan   untuk menyertai   peringkat   pertandingan  yang lebih tinggi. Sekiranya produk/karya  intelek  ingin  dipertandingkan diperingkat  yang  sama ‘level’ dipertandingan lain,penambahbaikan   sekurang-kurangnya 30% dari   karya asal perlu dilakukan.

  • Semua  bajet  terlibat  akan  diluluskan  mengikut  keperluan pertandingan sahaja termasuk yuran penyertaan.

  • Bajet  untuk  pembelian  barang-barang  keperluan  pertandingan    (bukan  bahan mentah) boleh dipertimbangkan. Walaubagaimana pun barang-barang yang berbentuk asset/inventori hendaklah di serahkan ke pejabat Koordinator masing-masing sebaik saja pertandingan tamat untuk disimpan.

  • Hadiah  kemenangan berbentuk wang tunai, sebahagiannya hendaklah diserahkan kepada Bendahari UiTM.

Website Statistics

  • User
  • Sessions
  • Pageviews

*Data source: Google Analytics

Fakulti Seni Lukis & Seni Reka
Universiti Teknologi MARA (UiTM)

40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Malaysia

dekanfssr@uitm.edu.my

Tel: +60 3 5544 4001
Fax: +60 3 5544 4011