PROGRAM-PROGRAM LAIN

 • Kelulusan program akan dinilai mengikut permohonan.

 • Kelulusan bagi pembentangan projek akhir pelajar adalah dibuat mengikut kelayakan pelajar dan diluluskan pada peringkat Jawatankuasa TAPA.

 • Kelulusan bagi  program-program  lain  akan  dibuat  mengikut  kesesuaian  dan  budi  bicara TD HEP dan Jawatankuasa TAPA.

 • Sekiranya menggunakan duit TAPA untuk modal perniagaan (program keusahawanan), hasil jualan hendaklah diserahkan kepada Bendahari UiTM.

   

  *** PENTING

 • Pelajar/pensyarah perlu  berbelanja  mengikut  item  yang  diluluskan  berdasarkan  jumlah yang diluluskan untuk item tersebut sahaja. Sebarang perbelanjaan diluar kadar kelulusan tidak akandilayan serta merta.

 • Laporan aktiviti  ,  bil bayaran dan resit  pembelian  hendaklah  diserahkan  ke Bahagian HEP selepas program dijalan atau selewat-lewatnya 2 minggu selepas program tamat.

Website Statistics

 • User
 • Sessions
 • Pageviews

*Data source: Google Analytics

Fakulti Seni Lukis & Seni Reka
Universiti Teknologi MARA (UiTM)

40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Malaysia

dekanfssr@uitm.edu.my

Tel: +60 3 5544 4001
Fax: +60 3 5544 4011