SEMINAR/BENGKEL

  • Untuk seminar/bengkel  separuh  hari,  elaun  makan adalah  mengikut  kadar yang  telah ditetapkan.

  • Bayaran untuk penceramah jemputan akan dibayar mengikut kelayakan masing-masing atau secara ‘lump-sump’.

  • Jemputan pakar perlu dijustifikasikan dari segi manfaat yang dapat diberikan kepada pelajar. Resume ringkas penceramah jemputan perlu dilampirkan.

  • Peserta seminar/bengkel  yang  hadir  untuk  tujuan  tambahan  nilai  (value  added)  akan dikehendaki membayar wang sumbanganyang minima.

  • Penceramah yang telah dibayar honorarium tidak digalak diberi cenderahati.

  • Sekiranya penceramah itu dikategorikan “Pakar” dalam bidang beliau, pengesahan melalui TNC Akademik hendakalah dibuat terlebih dahulu sebelum pembayaran honorium dibuat.

Website Statistics

  • User
  • Sessions
  • Pageviews

*Data source: Google Analytics

Fakulti Seni Lukis & Seni Reka
Universiti Teknologi MARA (UiTM)

40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Malaysia

dekanfssr@uitm.edu.my

Tel: +60 3 5544 4001
Fax: +60 3 5544 4011